Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: NP Online Training Summer Promotion

NP Online Training Summer Promotion

NP Online Training Summer Promotion

Summer is here!

Have you planned anything for Summer yet? How about enrolling our online courses to upgrade your skills with us? For the first time, we are having 15% OFF all our online courses starting from June 7 – 30, 2021.

Don’t miss this opportunity and join our online “boot camp” if you think you are up for it. Seats are limited, contact us to deposit and RSVP a slot.

See you in class. ❤️

Hè đến rồi!

Bạn đã có kế hoạch gì cho dịp Hè này chưa? Hay là tham gia khóa học online của NP để nâng cao tay nghề? Đây là lần đầu tiên NP có chương trình Khuyến Mại cho khoá học. Từ ngày 07 – 30/06/2021, NP sẽ Giảm 15% cho tất cả khoá học online.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này và hãy Đăng Ký khoá học online khắc nghiệt của NP nếu bạn muốn thử sức. Do khoá học giới hạn số lượng học viên, bạn hãy liên hệ sớm để cọc giữ chỗ.

Hẹn gặp bạn trong lớp. ❤️

 

Terms & Conditions:

  • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
  • NP PMU Academy reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
  • In the event of disputes, NP PMU Academy’ decision will be final.

Điều kiện & Điều khoản:

  • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
  • NP PMU Academy có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP PMU Academy là quyết định cuối cùng.

 

Read more

Nhung Phan's Birthday Giveaway

Nhung Phan's Birthday Giveaway

To continue to celebrate our Founder Nhung Phan’s birthday in glory, we’ve teamed up with @permablend_pigments and others to giveaway a set of pigments. Enter today for a chance to win up to $1,000...

Read more
NP Beauty Supplies Summer Sale 2021

NP Beauty Supplies Summer Sale 2021

Are you ready for the summer yet? How about some sales from us to kick off the season with a bang? Mọi người chuẩn bị cho mùa hè tới đâu rồi? Hay là chương trình giảm giá đến từ NP Beauty Supplies ...

Read more