Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Grand Opening Sale

Grand Opening Sale

Grand Opening Sale

We heard your requests and finally, after months and months of preparation, NP Beauty Supplies Store in the US is finally here!!! From today on, you can purchase machines, pigments, needles, and all accessories at www.npbeautysupplies.us.

Chúng tôi đã nghe lời yêu cầu của mọi người và cuối cùng, sau nhiều tháng chuẩn bị, cửa hàng NP Beauty Supplies tại US đã sẵn sàng!!! Từ đây, mọi người sẽ có thể mua máy, mực, kim và nhiều dụng cụ khác tại www.npbeautysupplies.us.

To celebrate, NP Beauty Supplies US will have a GRAND OPENING SALE!!!

Only from October 20 – 31, 2020, you will get:

 • 10% off store wide
 • Free shipping for orders over $150 

Để chào mừng cửa hàng mới, NP Beauty Supplies US xin mang đến GRAND OPENING SALE!!!

Duy nhất từ 20 – 31/10/2020, bạn sẽ được:

 • Giảm 10% cho toàn bộ sản phẩm
 • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên $150

This is a perfect chance for you to get new tools that you’ve always wanted. Get your new favorite products today!

Đây là cơ hội để mua các sản phẩm mà trước đây bạn chưa thể đặt được. Còn chần chờ gì nữa, hãy đặt hàng ngay những sản phẩm yêu thích mới nhất của bạn nào!

 Terms and Conditions

 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Free shipping is applied to US orders over $150 (exclude GST and freight).
 •  NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 •  NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
 •  In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final

Điều kiện & Điều khoản

 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành.
 • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng ở Mỹ trên $150 (không bao gồm thuế & phí vận chuyển).
 • NP Beauty Supplies không nhận đổi trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.

Contact us | Liên hệ

Facebook: https://www.facebook.com/npsupplies/

Instagram: https://www.instagram.com/npsupplies/

YouTube: www.youtube.com/NhungPhan

Read more

BLACK FRIDAY SALE 2020

BLACK FRIDAY SALE 2020

Heyyy, it’s that time of the year again and you know what that means - SHOP ‘TIL YOU DROP!!! NP Beauty Supplies got you covered this year BLACK FRIDAY SALE - the biggest promotion of 2020! Đã đến t...

Read more
Nhung Phan Interactive Online Training Update

Nhung Phan Interactive Online Training Update

Amid the global pandemic which forced many countries go into lockdown, our Interactive Online Training was served with a sole purpose of letting everyone learn in the comfort of their own home. Not...

Read more