Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: MARCH MADNESS PROMOTION

MARCH MADNESS PROMOTION

MARCH MADNESS PROMOTION

Score BIG with our March Madness Promotion this year, the more you buy the more you save:

From March 08 – 28, 2022

 • Buy 3 needles – Get 10% off
 • Buy 4 needles – Get 15% off
 • Buy 5 needles – Get 20% off**

OR

 • Buy 3 pigments – Get 10% off
 • Buy 4 pigments – Get 15% off
 • Buy 5 pigments – Get 20% off **

Hurry! Let your friends know and shop while stocks last! 🔥🔥

Follow us on Instagram @np_brows_lashes, @npsupplies for more updates.

*Terms & Conditions applied.

--------------

SIÊU TIẾT KIỆM với chương trình khuyến mãi March Madness năm nay, mua càng nhiều, càng tiết kiệm:

Từ ngày 08/03 – 28/03/2022

 • Mua 3 hộp kim – Giảm ngay 10%
 • Mua 4 hộp kim – Giảm ngay 15%
 • Mua 5 hộp kim – Giảm ngay 20%**

HOẶC

 • Mua 3 chai mực – Giảm ngay 10%
 • Mua 4 chai mực – Giảm ngay 15%
 • Mua 5 chai mực – Giảm ngay 20%**

Số lượng có hạn, hãy nhanh tay báo cho bạn bè và cùng nhau mua sắm! 🔥🔥

Hãy theo dõi Instagram của chúng tôi @np_brows_lashes, @npsupplies để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.

*Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

 

Terms & Conditions:

 • March Madness Promotion is only applicable to same category of products (needles or pigments).
 • No purchase limits. Maximum discount is 20% for any purchases more than 5 items.
 • Promotion is applicable on products found under the SALE category.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the website.

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi March Madness chỉ áp dụng cho các sản phẩm cùng loại (kim hoặc mực).
 • Không giới hạn số lượng mua hàng. Giảm tối đa 20% cho bất kỳ giao dịch mua trên 5 sản phẩm
 • Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 08/03 – 28/03/2022, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.

Read more

PERMA BLEND UPDATED PRICE FOR 2022

PERMA BLEND UPDATED PRICE FOR 2022

From January 15, 2022, Perma Blend has announced their updated prices on single bottles (15ml/0.5oz).Initiated by Perma Blend, NP Beauty Supplies will update our prices as well effective January 1...

Read more
Summer Sale Promotion

Summer Sale Promotion

Enjoy the bright summer days ahead with the special Summer Sale Promotion for our selected pigments, needles, and machines. From June 06 – 08, 2022: Buy 5 sale items – Get 10% off    Buy 10 sale i...

Read more