Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Special Offer for NP Interactive Online Training

Special Offer for NP Interactive Online Training

Special Offer for NP Interactive Online Training

Any of you ready for some good news?

From July 10 - 24, 2021, the first 15 students who enroll our online courses get:

👉 15 sets of the hottest Brow Daddy pigment from PermaBlend.

Our online courses are 100% interactive whereby students are able to communicate and interact with instructor 100% live. On top of that, students are provided with a registered account to stream our videos anywhere, anytime they want. It’s that easy and convenient. If that doesn’t get you hyped enough, we also provide indefinite online support to all students.

Why wait? Seats are limited, sign up with us today!

Mọi người đã sẵn sàng cho chương trình sắp tới này chưa?

Từ ngày 10/07 - 24/07/2021, 15 học viên đầu tiên đăng ký khoá học online sẽ nhận được:

👉 15 sets mực của Brow Daddy từ hãng PermaBlend.

Tất cả khoá học online của Nhung Phan đều 100% trực tuyến, học viên có thể trao đổi và tương tác với giảng viên trong suốt quá trình học. Ngoài ra, tất cả học viên sẽ được cung cấp 1 tài khoản để có thể truy cập và xem videos online ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Cực kỳ dễ dàng và thuận tiện. Chưa hết, tất cả học viên sẽ được hỗ trợ online vô điều kiện và vô thời hạn.

Còn chần chờ gì nữa? Khoá học giới hạn số lượng học viên, hãy đăng ký ngay hôm nay!

Terms & Conditions:

  • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
  • NP PMU Academy reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
  • In the event of disputes, NP PMU Academy’ decision will be final.

Điều kiện & Điều khoản:

  • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
  • NP PMU Academy có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP PMU Academy là quyết định cuối cùng.

Read more

NP Beauty Supplies Summer Sale 2021

NP Beauty Supplies Summer Sale 2021

Are you ready for the summer yet? How about some sales from us to kick off the season with a bang? Mọi người chuẩn bị cho mùa hè tới đâu rồi? Hay là chương trình giảm giá đến từ NP Beauty Supplies ...

Read more
INDONESIA SHIPPING ANNOUNCEMENT

INDONESIA SHIPPING ANNOUNCEMENT

Dear Customers and Friends,  We would like to inform you about the latest shipping update for Indonesia. Outbound shipment: (From our store to Indonesia) According to Indonesia Ministry of Finan...

Read more