NP Online Training Summer Promotion

Summer is here!

Have you planned anything for Summer yet? How about enrolling our online courses to upgrade your skills with us? For the first time, we are having 15% OFF all our online courses starting from June 7 – 30, 2021.

Don’t miss this opportunity and join our online “boot camp” if you think you are up for it. Seats are limited, contact us to deposit and RSVP a slot.

See you in class. ❤️

Hè đến rồi!

Bạn đã có kế hoạch gì cho dịp Hè này chưa? Hay là tham gia khóa học online của NP để nâng cao tay nghề? Đây là lần đầu tiên NP có chương trình Khuyến Mại cho khoá học. Từ ngày 07 – 30/06/2021, NP sẽ Giảm 15% cho tất cả khoá học online.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này và hãy Đăng Ký khoá học online khắc nghiệt của NP nếu bạn muốn thử sức. Do khoá học giới hạn số lượng học viên, bạn hãy liên hệ sớm để cọc giữ chỗ.

Hẹn gặp bạn trong lớp. ❤️

 

Terms & Conditions:

  • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
  • NP PMU Academy reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
  • In the event of disputes, NP PMU Academy’ decision will be final.

Điều kiện & Điều khoản:

  • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
  • NP PMU Academy có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP PMU Academy là quyết định cuối cùng.