Clearance Sale 2022

Are you looking to stock up your pigments? Well, now is the chance – NP Beauty Supplies is offering up to 50% discount on selected pigments & needles, only from August 25 – September 05, 2022.

Có phải bạn đang muốn trữ một số màu mực yêu thích? Đây chính là cơ hội tốt, từ ngày 25/08 – 05/09/2022, NP Beauty Supplies mang đến chương trình ưu đãi Clearance Sale giảm đến 50% cho một số sản phẩm kim & mực!

 

Don’t wait and seize this opportunity to stock on the colors you’ve been wanting ;) We KNOW you will love it.

Đừng chờ mà hãy tận dụng cơ hội này để sở hữu những màu mực bạn đang “tăm tia” nhé ;) CHẮC CHẮN bạn sẽ thích đấy.

 

👉  𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐩𝐬: And don’t forget to follow us on Instagram @np_brows_lashes & @npsupplies for more color-mixing ideas.

👉  𝐓𝐢𝐩𝐬: Và đừng quên theo dõi Instagram @np_brows_lashes & @npsupplies để có thêm nhiều ý tưởng mix màu nha.

 

Terms & Conditions:

 • Clearance Sale is only applicable to products found under the SALE category.
 • No purchase limits.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the website.

 

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi Clearance Sale chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
 • Không giới hạn số lượng mua hàng.
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 25/08 – 05/09/2022, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.