MARCH MADNESS PROMOTION

Score BIG with our March Madness Promotion this year, the more you buy the more you save:

From March 08 – 28, 2022

 • Buy 3 needles – Get 10% off
 • Buy 4 needles – Get 15% off
 • Buy 5 needles – Get 20% off**

OR

 • Buy 3 pigments – Get 10% off
 • Buy 4 pigments – Get 15% off
 • Buy 5 pigments – Get 20% off **

Hurry! Let your friends know and shop while stocks last! 🔥🔥

Follow us on Instagram @np_brows_lashes, @npsupplies for more updates.

*Terms & Conditions applied.

--------------

SIÊU TIẾT KIỆM với chương trình khuyến mãi March Madness năm nay, mua càng nhiều, càng tiết kiệm:

Từ ngày 08/03 – 28/03/2022

 • Mua 3 hộp kim – Giảm ngay 10%
 • Mua 4 hộp kim – Giảm ngay 15%
 • Mua 5 hộp kim – Giảm ngay 20%**

HOẶC

 • Mua 3 chai mực – Giảm ngay 10%
 • Mua 4 chai mực – Giảm ngay 15%
 • Mua 5 chai mực – Giảm ngay 20%**

Số lượng có hạn, hãy nhanh tay báo cho bạn bè và cùng nhau mua sắm! 🔥🔥

Hãy theo dõi Instagram của chúng tôi @np_brows_lashes, @npsupplies để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.

*Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

 

Terms & Conditions:

 • March Madness Promotion is only applicable to same category of products (needles or pigments).
 • No purchase limits. Maximum discount is 20% for any purchases more than 5 items.
 • Promotion is applicable on products found under the SALE category.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the website.

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi March Madness chỉ áp dụng cho các sản phẩm cùng loại (kim hoặc mực).
 • Không giới hạn số lượng mua hàng. Giảm tối đa 20% cho bất kỳ giao dịch mua trên 5 sản phẩm
 • Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 08/03 – 28/03/2022, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.