Summer Sale Extended

Due to your overwhelming response, we’ve decided to 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃 our Summer Sale until 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟏𝟓, 𝟐𝟎𝟐𝟐.

From June 09 – 15, 2022:

⚡ Buy 5 sale items – Get 10% off   

⚡ Buy 10 sale items – Get 15% off

⚡ Buy 15 sale items – Get 20% off **

ONLY 7 DAYS to stock up, mark your calendar and go wild! 🔥🔥

Follow us on Instagram @np_brows_lashes, @npsupplies for more updates.

*Terms & Conditions applied.

 

Do nhận được nhiều sự ủng hộ và phản hồi tích cực, chúng tôi quyết định gia hạn thêm chương trình Summer Sale đến hết ngày 15/06/2022.  

Từ ngày 09/06 – 15/06/2022:

⚡ Mua 5 sản phẩm sale – Giảm ngay 10%

⚡ Mua 10 sản phẩm sale – Giảm ngay 15%  

⚡ Mua 15 sản phẩm sale – Giảm ngay 20% **

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TRONG 7 NGÀY, hãy đặt lịch và mua sắm thoả thích nào! 🔥🔥

Hãy theo dõi Instagram của chúng tôi @np_brows_lashes, @npsupplies để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.

*Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

 

Terms & Conditions:

 • Summer Sale Promotion is only applicable to products found under the SALE category.
 • No purchase limits. Maximum discount is 20% for any purchases of more than 15 sale items.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the w

 

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi Summer Sale Promotion chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
 • Không giới hạn số lượng mua hàng. Giảm tối đa 20% cho bất kỳ giao dịch mua trên 15 sản phẩm
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 09/06 – 15/06/2022, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.