BLACK FRIDAY SALE 2021

The wait is over.

Black Friday is on.

Let the savings begin.

From November 25 – November 30, 2021:

1. For same cartridges brand:

 • Buy 2 Get 1 75% OFF*
 • Buy 3 Get 1 FREE*
2. For same pigments brand:
 • Buy 2 Get 1 45% OFF*
 • Buy 3 Get 1 60% OFF*

All Black Friday offers, all in one place.

Follow us on Instagram @np_brows_lashes @npsupplies for more updates.

*Terms & Conditions applied.

 

Sự chờ đợi đã đến hồi kết.

Black Friday đã bắt đầu.

Hãy cùng nhau săn deal tiết kiệm.

Từ 25/11 – 30/11/2021:

1. Áp dụng cho cùng hãng kim:

 • Mua 2 GIẢM 75% cho sản phẩm thứ 3*
 • Mua 3 TẶNG 1*
2. Áp dụng cho cùng hãng mực:
 • Mua 2 GIẢM 45% cho sản phẩm thứ 3*
 • Mua 3 GIẢM 60% cho sản phẩm thứ 4*

Tất cả deals tiết kiệm được hội tụ tại đại lễ Black Friday.

Hãy theo dõi trang Instagram của chúng tôi @np_brows_lashes @npsupplies để biết thêm thông tin chi tiết.

*Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

 

Terms & Conditions:

 • Black Friday promotion is only applicable to same brand of products (cartridges and needles).
 • No purchase limits.
 • Promotion is applicable on products found under the Sales category.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • Due to high volume of transactions & limited stock, a discount coupon can be issued in place of an out-of-stock item. 
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.

 

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi Black Friday chỉ áp dụng cho các sản phẩm cùng thương hiệu (kim và mực).
 • Không giới hạn số lượng mua hàng.
 • Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục Sales.
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 25/11 – 30/11/2021, số lượng có hạn.
 • Do lượng đơn hàng cao và số lượng sản phẩm có hạn, NP Beauty Supplies sẽ phát hành phiếu ưu đãi thay cho sản phẩm hết hàng.  
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.