Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Summer Sale Extended

Summer Sale Extended

Summer Sale Extended

Due to your overwhelming response, we’ve decided to 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃 our Summer Sale until 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟏𝟓, 𝟐𝟎𝟐𝟐.

From June 09 – 15, 2022:

⚡ Buy 5 sale items – Get 10% off   

⚡ Buy 10 sale items – Get 15% off

⚡ Buy 15 sale items – Get 20% off **

ONLY 7 DAYS to stock up, mark your calendar and go wild! 🔥🔥

Follow us on Instagram @np_brows_lashes, @npsupplies for more updates.

*Terms & Conditions applied.

 

Do nhận được nhiều sự ủng hộ và phản hồi tích cực, chúng tôi quyết định gia hạn thêm chương trình Summer Sale đến hết ngày 15/06/2022.  

Từ ngày 09/06 – 15/06/2022:

⚡ Mua 5 sản phẩm sale – Giảm ngay 10%

⚡ Mua 10 sản phẩm sale – Giảm ngay 15%  

⚡ Mua 15 sản phẩm sale – Giảm ngay 20% **

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TRONG 7 NGÀY, hãy đặt lịch và mua sắm thoả thích nào! 🔥🔥

Hãy theo dõi Instagram của chúng tôi @np_brows_lashes, @npsupplies để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.

*Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

 

Terms & Conditions:

 • Summer Sale Promotion is only applicable to products found under the SALE category.
 • No purchase limits. Maximum discount is 20% for any purchases of more than 15 sale items.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the w

 

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi Summer Sale Promotion chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
 • Không giới hạn số lượng mua hàng. Giảm tối đa 20% cho bất kỳ giao dịch mua trên 15 sản phẩm
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 09/06 – 15/06/2022, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.

Read more

Summer Sale Promotion

Summer Sale Promotion

Enjoy the bright summer days ahead with the special Summer Sale Promotion for our selected pigments, needles, and machines. From June 06 – 08, 2022: Buy 5 sale items – Get 10% off    Buy 10 sale i...

Read more
Clearance Sale 2022

Clearance Sale 2022

Are you looking to stock up your pigments? Well, now is the chance – NP Beauty Supplies is offering up to 50% discount on selected pigments & needles, only from August 25 – September 05, 2022. ...

Read more