Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: New Year Sale

New Year Sale

New Year Sale

Let’s start 2023 with a 𝐁𝐀𝐍𝐆! 𝐍𝐏 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐬 has prepared a 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 to thank you all for your ongoing love and support in 2022, and get ready for a wonderful year ahead.

From 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟎𝟓 - 𝟏𝟓, 𝟐𝟎𝟐𝟑: 

👉 Get 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% 𝐨𝐟𝐟 selected pigments

Stock up those supplies and be ready to up your PMU game!  

 

Hãy bắt đầu năm mới một cách thật HOÀNG TRÁNG nào! 𝐍𝐏 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐬 đã chuẩn bị Chương trình 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 để thay lời cảm ơn cho sự ủng hộ của quý khách hàng và chào đón một năm mới sắp đến. 

 Từ 𝟎𝟓 - 𝟏𝟓/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑: 

👉 𝐆𝐢ả𝐦 đế𝐧 𝟓𝟎% cho một số sản phẩm mực 

Nhanh tay cập nhật bộ sưu tập của bạn đi nào! 

 

Terms & Conditions:

 • New Year Sale is only applicable to products found under the SALE category.
 • No purchase limits.
 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • Promotion is valid for a limited time only, while stocks last.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to amend these Terms & Conditions at any time at its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.
 • By participating in the Promotion, customers declare to agree with the above Terms and Conditions regarding the purchase of a product on or via the website.

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình khuyến mãi New Year Sale chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc mục SALE.
  • Giảm 50%: Các sản phẩm còn hạn sử dụng ít hơn 6 tháng 
  • Giảm 40%: Các sản phẩm còn hạn sử dụng ít hơn 12 tháng 
  • Giảm 30%: Các sản phẩm còn hạn sử dụng ít hơn 18 tháng 
 • Không giới hạn số lượng mua hàng.
 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình chỉ áp dụng trong thời gian 05/01 – 15/01/2023, số lượng có hạn.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền huỷ hoặc thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản nêu trên về việc mua hàng trên website.

Read more

Clearance Sale 2022

Clearance Sale 2022

Are you looking to stock up your pigments? Well, now is the chance – NP Beauty Supplies is offering up to 50% discount on selected pigments & needles, only from August 25 – September 05, 2022. ...

Read more
LUNAR NEW YEAR 2023 SHIPPING ANNOUNCEMENT

LUNAR NEW YEAR 2023 SHIPPING ANNOUNCEMENT

Dear Customers and Friends, Lunar New Year is just around the corner and we sincerely thank you for all of your support in 2022. Due to Lunar New Year holiday, please be informed that all internati...

Read more